Lokata standardowa dla klientów instytucjonalnych

  • oprocentowanie stałe
  • okres od 1 tygdnia do 12 miesięcy
  • waluty: PLN, EUR, USD, GBP
  • szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokata dostępna jest nawet dla osób nie dysponującymi dużymi oszczędnościami
  • minimalna kwota lokaty to 500 zł lub 100 EUR, 100 USD, 100 GBP

Lokata może mieć charakter:

  • nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny;
  • odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
Tłumacz / Translate / Перекладач