Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Weź Kredyt Mieszkaniowy „Mój dom”  w promocji „Pakiet domowych finansów” w twoim lokalnym Banku Spółdzielczym

Na potrzeby związane z:

 • zakupem działki lub mieszkania,
 • budową domu,
 • remontem i modernizacją mieszkania/domu,
 • spłatą innego kredytu mieszkaniowego.

Korzystne warunki:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • czas kredytowania do 30 lat,
 • możliwość spłaty w równych lub malejących ratach,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • dodatkowe produkty w pakiecie.

 

Wygodnie i elastycznie:

 • pomoc w formalnościach przy składaniu wniosku,
 • wakacje kredytowe – prosta i bezpłatna możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu raz w roku kalendarzowym,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
Więcej o warunkach i szczegółach kredytu mieszkaniowego znajdziesz tutaj

 

Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowego Mój Dom – „Pakiet domowych finansów” dostępnym w Banku i na stronie internetowej www.bsszczytno.pl.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,77 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 197 000,00 PLN, okres kredytowania: 253 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 1,70 % w skali roku przez okres pierwszych 2 lat oraz 2,70 % w skali roku w kolejnych latach – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 1,49 % w pierwszych 2 latach oraz 2,49 % w kolejnych latach. Równa rata miesięczna przez pierwsze 2 lata wynosi 927,06 PLN, od trzeciego roku kolejne raty wyniosą 1013,37 PLN, łączna liczba rat: 253. Całkowity koszt kredytu 58 516,03 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 57 312,03 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 985,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. Następujące koszty nie są znane kredytodawcy i dlatego nie są ujęte w RRSO: koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, koszt ubezpieczenia nieruchomości, koszt wyceny nieruchomości – Bank Spółdzielczy w Szczytnie nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 255 516,03 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Warunkami skorzystania z Promocji „Pakiet domowych finansów” jest zobowiązanie przez cały okres kredytowania do: założenia i posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, przelewania co miesiąc na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, kwoty z tytułu wynagrodzenia lub innych dochodów; posiadania w całym okresie kredytowania karty kredytowej w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz jej aktywowania w terminie do dwóch miesięcy od podpisania umowy o kartę kredytową; ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie, w ramach oferty Banku Spółdzielczego w Szczytnie.