Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Weź Kredyt Mieszkaniowy „Mój dom”  w promocji „Pakiet domowych finansów” w twoim lokalnym Banku Spółdzielczym

Na potrzeby związane z:

 • zakupem działki lub mieszkania,
 • budową domu,
 • remontem i modernizacją mieszkania/domu,
 • spłatą innego kredytu mieszkaniowego.

Korzystne warunki:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • czas kredytowania do 30 lat,
 • możliwość spłaty w równych lub malejących ratach,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • dodatkowe produkty w pakiecie.

 

Wygodnie i elastycznie:

 • pomoc w formalnościach przy składaniu wniosku,
 • wakacje kredytowe – prosta i bezpłatna możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu raz w roku kalendarzowym,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
Więcej o warunkach i szczegółach kredytu mieszkaniowego znajdziesz tutaj

 

Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowego Mój Dom – „Pakiet domowych finansów” dostępnym w Banku i na stronie internetowej www.bsszczytno.pl.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,84 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 177 000 PLN, okres kredytowania: 301 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,69 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.70 %) i marży Banku w wysokości 1,99 %. Równa rata miesięczna: 902,41 PLN, łączna liczba rat: 301. Całkowity koszt kredytu 96 438,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 94 626,15 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1593,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 273 438,15 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanawiana na rzecz Banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu. Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” w promocji „Pakiet domowych finansów” na 05 marca 2020 r. Warunkami skorzystania z Promocji „Pakiet domowych finansów” jest zobowiązanie przez cały okres kredytowania do: założenia i posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, przelewania co miesiąc na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, kwoty nie niższej niż zadeklarowana w umowie kredytu hipotecznego z tytułu wynagrodzenia lub innych dochodów; posiadania w całym okresie kredytowania karty kredytowej w Banku Spółdzielczym w Szczytnie; dokonywania, w każdym okresie rozliczeniowym, przy użyciu karty kredytowej minimum pięciu transakcji płatniczych bądź wykorzystania limitu kredytowego w wysokości 40% przyznanego limitu kredytowego; ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie, w ramach oferty Banku Spółdzielczego w Szczytnie.