Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Weź Kredyt Mieszkaniowy „Mój dom”  w promocji „Pakiet domowych finansów” w twoim lokalnym Banku Spółdzielczym

Na potrzeby związane z:

 • zakupem działki lub mieszkania,
 • budową domu,
 • remontem i modernizacją mieszkania/domu,
 • spłatą innego kredytu mieszkaniowego.

Korzystne warunki:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • czas kredytowania do 30 lat,
 • możliwość spłaty w równych lub malejących ratach,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • dodatkowe produkty w pakiecie.

 

Wygodnie i elastycznie:

 • pomoc w formalnościach przy składaniu wniosku,
 • wakacje kredytowe – prosta i bezpłatna możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu raz w roku kalendarzowym,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
Więcej o warunkach i szczegółach kredytu mieszkaniowego znajdziesz tutaj

 

Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowego Mój Dom – „Pakiet domowych finansów” dostępnym w Banku i na stronie internetowej www.bsszczytno.pl.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,81 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 197 000,00 PLN, okres kredytowania: 253 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,70 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 2,49 %. Równa rata miesięczna: 1022,05 PLN, łączna liczba rat: 253. Całkowity koszt kredytu 63 528,32 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 61 578,02 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,99 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 950,30 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. Następujące koszty nie są znane kredytodawcy i dlatego nie są ujęte w RRSO: koszt wyceny nieruchomości – Bank Spółdzielczy w Szczytnie nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta; koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy – koszt nieznany Banku; koszt ubezpieczenia nieruchomości – koszt nieznany Banku. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 260 528,32 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Warunkami skorzystania z Promocji „Pakiet domowych finansów” jest zobowiązanie przez cały okres kredytowania do: założenia i posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, przelewania co miesiąc na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, kwoty nie niższej niż zadeklarowana w umowie kredytu hipotecznego z tytułu wynagrodzenia lub innych dochodów; posiadania w całym okresie kredytowania karty kredytowej w Banku Spółdzielczym w Szczytnie; dokonywania, w każdym okresie rozliczeniowym, przy użyciu karty kredytowej minimum pięciu transakcji płatniczych bądź wykorzystania limitu kredytowego w wysokości 40% przyznanego limitu kredytowego; ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie, w ramach oferty Banku Spółdzielczego w Szczytnie.