Pol-Konto Aktywne

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL – KONTO AKTYWNE to:

  • rachunek dla osób czynnie korzystających z usług bankowych,
  • 0,00 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku, jeżeli miesięczne wpływy na rachunek wyniosą min. 4242 zł,
  • 0,00 zł miesięcznie za korzystanie z karty debetowej VISA lub MasterCard, jeżeli miesięczne płatności bezgotówkowe kartą wyniosą min. 600 zł,
  • 0,00 zł za bankowość internetową (łatwy, przyjazny i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilanie telefonów komórkowych),
  • 0,00 zł za informację o stanie rachunku w formie wiadomości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).

 

Tłumacz / Translate / Перекладач