Ogłoszenia o sprzedaży

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomość rolną niezabudowaną, położoną w miejscowości Jerutki, gmina Świętajno.

Numer działki: 5/4

Powierzchnia działki 0,5004 ha,

Cena netto: 52 640,00 zł,

Lokalizacja: nieruchomość położna w pobliżu drogi powiatowej łączącej Szczytno – Jerutki –  Świętajno.

Okolica:

Działka przylega do drogi gruntowej. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy wsi Jerutki. Zarośnięta jest samosiewami głównie sosną w wieku do 15 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontaktu pod numerem telefonu – 791 998 995.

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Lipowiec, gmina Szczytno, zabudowaną budynkiem usługowym z możliwością przebudowy na mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniowo-usługową.

Numer działki: 70/2

Powierzchnia działki 0,0115 ha,

Cena netto: 43 590,00 zł,

Lokalizacja: nieruchomość położna w centrum Lipowca, przy drodze asfaltowej z parkingiem przed budynkiem.

Media: działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociąg wiejski, kanalizację wiejską, instalację telefoniczną.

Okolica:

W bezpośrednim sąsiedztwie powstającej zabudowy usługowej (Ochotnicza Straż Pożarna), zabudowa GS Szczytno, szkoła podstawowa z boiskiem ORLIK, mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontaktu pod numerem telefonu – 791 998 995.

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana, z przeznaczeniem pod uzupełnienie funkcji przemysłowo-składowej.

Numer działki 185/9.

Powierzchnia działki 3 248 m2.

Cena netto 210 210,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy dwieście dziesięć 00/100).

Dogodna lokalizacja, w pobliżu centrum miasta, przy ulicy Dąbrowskiego, krzyżującą się z ulicą Przemysłową (obecnie tzw. mała obwodnica Szczytna).

Media: działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja miejska, instalacja gazowa, instalacja telefoniczna.

Okolica: w bezpośrednim sąsiedztwie działki z przeznaczeniem przemysłowo-handlowo-usługowym.

Telefon do kontaktu: 791 998 995.

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana, z przeznaczeniem pod uzupełnienie funkcji przemysłowo-składowej.

Numer działki 185/10.

Powierzchnia działki 3 268 m2.

Cena netto 211 500,00 zł (słownie złotych: dwieście jedenaście tysięcy pięćset 00/100).

Dogodna lokalizacja, w pobliżu centrum miasta, działka przylega do ulicy Dąbrowskiego, krzyżującą się z ulicą Przemysłową (obecnie tzw. mała obwodnica Szczytna).

Media: działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja miejska, instalacja gazowa, instalacja telefoniczna.

Okolica: w bezpośrednim sąsiedztwie działki z przeznaczeniem przemysłowo-handlowo-usługowym.

Telefon do kontaktu: 791 998 995.

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

informuje, że posiada na sprzedaż następujące maszyny i urządzenia rolnicze :

1) Wóz paszowy SGARIBOLDI MAV 5211 rok produkcji 2011, cena wedle operatu szacunkowego: 177 666,00 zł netto*,
2) Brona talerzowa STROM DOWLANDS DO 4000, rok produkcji 2011, cena wedle operatu szacunkowego: 33 240,00 zł netto*,

*Cena zostanie powiększona o VAT zgodnie ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu zawarcia transakcji.

Prosimy o składanie ofert zakupu na adres: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno z dopiskiem „oferta na zakup maszyny (tutaj podać nazwę maszyny) lub na adres mailowy: centrala@bsszczytno.pl

Z dokumentacją dotyczącą ww. przedmiotów można zapoznać się w siedzibie Banku: 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńskiej 20, pokój nr 21 (II piętro) lub w siedzibie Filii w Purdzie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.
Oględzin sprzedawanego sprzętu można dokonać (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod 89 624 23 09 wew. 36 lub 89 512-24-80), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.30 – 15.30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, pokój nr 21, tel. 89 624 23 09 wew. 36 lub 791 998 995, Banku Spółdzielczym w Szczytnie Filia w Purdzie tel. 89 512-24-80 lub Banku Spółdzielczym w Szczytnie Oddział w Pasymiu wew. 13 lub 793-410-310.

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 20, woj. warmińsko-mazurskie,

informuje, że posiada na sprzedaż następujące maszyny i urządzenia rolnicze :

1) Owijarka szeregowa TUBELINE TL5500AX2E, rok produkcji 2013, cena wedle operatu szacunkowego: 83 618,00 zł netto*,

*Cena zostanie powiększona o VAT zgodnie ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu zawarcia transakcji.

Prosimy o składanie ofert zakupu na adres: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno z dopiskiem „oferta na zakup maszyny (tutaj podać nazwę maszyny) lub Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach ul. Kajki 1 lub na adres mailowy: centrala@bsszczytno.pl

Z dokumentacją dotyczącą ww. przedmiotów można zapoznać się w siedzibie Banku: 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńskiej 20, pokój nr 21 (II piętro) lub w siedzibie Oddziału w Dźwierzutach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Oględzin sprzedawanego sprzętu można dokonać (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod 89 624 23 09 wew. 36 lub nr 89 621 01 66 lub 534 153 700), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.30 – 15.30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, pokój nr 21, tel. 89 624 23 09 wew. 36 lub 791 998 995, Banku Spółdzielczym w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach 89 621 01 66 lub 534 153 700.