Ubezpieczenia Majątku

Concordia

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Concordia Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje ochroną nie tylko dom lub mieszkanie, ale również dom letniskowy, dom w budowie, piwnicę, garaże, a także elementy wyposażenia. Produkt jest skierowany zarówno do osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak również do osób wynajmujących.

 • możliwość ubezpieczenia w wariancie Standard lub All-Risk
 • Assistance w domu – pomoc ślusarza, zwrot kosztów deratyzacji
 • brak limitów na szkodę w przypadku szkód przepięciowych
 • ochrona mienia od rabunku poza miejscem ubezpieczenia już za 5 zł rocznie

Główne zalety ubezpieczenia:

 • 2 warianty ubezpieczenia: Standard obejmujący 22 ryzyka i All Risk
 • szybka likwidacja szkód przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej – do 5 dni roboczych
 • dodatkowa wypłata za utratę pamiątek rodzinnych (do 5 000 zł)
 • assistance i lokal zastępczy dla każdego klienta
 • ubezpieczenie zarówno budynku, jak i wyposażenia zawsze w wartości odtworzeniowej
 • brak limitów na szkodę w przypadku szkód przepięciowych
 • stała suma ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy – wypłaty odszkodowania nie umniejszają sumy ubezpieczenia
 • zwrot utraconego czynszu, w przypadku zdarzenia, które uniemożliwi wynajmowanie lokalu, a tym samym ogranicza dochody wynajmującego
 • Torebka Plus – ochrona m.in. telefonu, laptopa, sprzętu fotograficznego od rabunku poza miejscem zamieszkania już za 5 zł rocznie
 • możliwość ubezpieczenia domu letniskowego lub garażu w innej lokalizacji w ramach jednej polisy

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia Concordia Mój Dom chroni Twój majątek w 2 wariantach do wyboru:

 • Standard, gdzie zdefiniowaliśmy 22 ryzyka,
 • All Risk, w którym zdefiniowaliśmy wyłączenia i chronimy wszystko poza nimi.

Dajemy również ochronę w ramach OC dla Ciebie i Twojej rodziny, Ochronę Prawną i Pakiet Torebka, gdy ulegniesz rabunkowi poza miejscem zamieszkania.

https://direct.concordiaubezpieczenia.pl/psd/#!/productList

Ubezpieczenie instalacji OZE

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku.

U nas możesz ubezpieczyć:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
 • świadczenie w przypadku produkcji niższej niż zakładał projekt, np. w związku z gorszym nasłonecznieniem
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
 • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby stanowił zabezpieczenie kredytu
 • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, odkażaniem w miejscu ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Uszkodzenie/utrata mienia

Ochrona od zdarzeń losowych – przykłady:

 • uszkodzenie instalacji przez grad
 • kradzież części instalacji
 • uszkodzenie instalacji po rzucie kamieniem lub butelką
 • przegryzienie okablowania przez kuny

Straty w produkcji energii elektrycznej – dodatkowe rozszerzenia

Jeśli doszło do szkody w instalacji, to wypłacamy rekompensatę za prąd, który nie został wyprodukowany podczas przerwy w jej działaniu.

Jeśli produkcja energii była niższa niż pierwotnie zakładana, to wypłacimy różnicę pomiędzy zakładaną a rzeczywistą produkcją energii.

Wypłata świadczenia następuje na podstawie ceny prądu określonej w umowie ubezpieczenia.

Przykład:

Zakładana produkcja: 5000 kWh

Rzeczywista produkcja: 3700 kWh

Cena 1 kWh określona na polisie: 0,60 zł

(5000) – 3700) * 0,60 zł = 780 zł

Saltus

 

 • dodatkowe ubezpieczenie ASSISTANCE „Mój DOM” zapewnia realną pomoc podczas usuwania skutków awarii lub zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania. Zakres usług w wariancie podstawowym obejmuje m.in.: interwencję specjalisty (np. hydraulik, dekarz, szklarz, elektryk), składowanie, dozór i transport mienia, pomoc w ogrodzie, interwencję specjalisty RTV/AGD/PC, czy sprowadzenie Ubezpieczonego i jego rodziny do domu w nagłej sytuacji.Zakres rozszerzony obejmuje świadczenia zakresu podstawowego, a ponadto: pokrycie kosztów materiałów i części zamiennych do świadczenia interwencja specjalisty; interwencję specjalisty RTV/AGD/PC z pokryciem kosztów materiałów i części zamiennych; transport i zakwaterowanie w hotelu; sprawdzenie zamków i zabezpieczeń; ekipę sprzątającą po szkodzie; pomoc w ogrodzie; usługi concierge oraz informacje na temat usługodawców.