Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Generali

„NNW Indywidualne”

Główne zalety ubezpieczenia

  • ochrona 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu
  • elastyczny zakres – wybierasz te ryzyka, których potrzebujesz
  • ochrona już od następnego dnia po podpisaniu polisy
  • wybór dogodnej formy opłacania składek – od jednorazowej do miesięcznej.
  • polisa zawarta na okres 12 miesięcy posiada opcję automatycznej kontynuacji – jedyne o czym musisz pamiętać to opłacenie składki w terminie
  • jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
  • ochroną mogą być objęte osoby wyczynowo uprawiające sport
  • dedykowany zakres ubezpieczenia dla seniorów – specjalnie opracowany z myślą o nich Pakiet Assistance

Zakres podstawowy obejmuje:

  • śmierć w następstwie wypadku
  • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
  • trwały uszczerbek na zdrowiu
  • pakiet Assistance dla seniorów

Rozszerzenia o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.:

  • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
  • zapadniecie w śpiączkę
  • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  • pobyt w szpitalu
  • operacje chirurgiczne
  • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych
  • pakiet Żak
  • koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji i badań
  • poważne zachorowanie
  • czasowa niezdolność do pracy
  • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Możesz rozszerzyć ochronę o zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportów.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач