Ubezpieczenia Turystyczne

Saltus

 „Assistance Moja Podróż”

Kompleksowa opieka „Assistance Moja Podróż” obejmuje długą listę usług. Należą do nich: konsultację telefoniczną z lekarzem oraz telefoniczną pomoc w dopełnieniu formalności w placówce medycznej; udzielenie informacji ubezpieczonemu przed wyjazdem zagranicznym; transport ubezpieczonego do Polski; transport osób bliskich z do RP w razie śmierci Ubezpieczonego; transport zwłok do Polski; transport dzieci pozostawionych bez opieki; zakwaterowanie i transport jednej osoby wskazanej przez ubezpieczonego, jeśli nie mogła skorzystać z pierwotnie planowanego środka transportu, dostarczenie niezbędnych przedmiotów; pomoc finansową w razie utraty gotówki; pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu; pomoc w przypadku konieczności przedłużenia wyjazdu zagranicznego; pomoc w przypadku kradzieży/zagubienia dokumentów; pomoc w związku z opóźnieniem lotu; zastępstwo w podróży służbowej; przekazanie pilnej wiadomości; kontynuację wyjazdy zagranicznego w przypadku poprawy stanu zdrowia po NW, poszukiwanie i ratownictwo.

Generali

 

„Generali Turysta”

Ubezpieczenie Generali Turysta skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

W jakich sytuacjach zyskujesz pomoc?

 • Gdy dojdzie do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia Twojego bagażu
  podróżnego, wskutek m.in zdarzenia losowego, wypadku w komunikacji
  lądowej, wodnej lub powietrznej albo rabunku.
 • Gdy będzie konieczna hospitalizacja, w tym zabiegi czy operacje ze
  wskazań nagłych lub pilnych, leczenie ambulatoryjne, wizyty i
  konsultacje lekarskie, badania pomocnicze.
 • Zwrócimy koszty transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca pobytu lub z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego.
 • Gdy będziesz zmuszony do nagłego, wcześniejszego powrotu do miejsca
  zamieszkania, a pierwotnie zarezerwowany środek transportu nie może być
  wykorzystany – pokryjemy koszt Twojego transportu.
 • Gdy odniesiesz uszczerbek na zdrowiu lub poniesiesz śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ubezpieczenia 

 • koszty leczenia ambulatoryjnego
 • koszty leczenia szpitalnego
 • koszty leczenia dentystycznego
 • koszty poszukiwania i ratownictwa
 • koszty leczenia i pomocy w podróż

oraz dodatkowo ryzyka, takie jak:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialność cywilna
 • bagaż podróżny
Tłumacz / Translate / Перекладач