Ubezpieczenia upraw

Generali Agro

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy w Generali Agro

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy. Od 8% ubytku w plonie w niektórych przypadkach. W gradzie i przymrozkach wiosennych odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia.

Więcej informacji:
https://i-rolnik.pl

InterRisk

Pogoda nie zawsze sprzyja uprawom. Lepiej się zabezpieczyć. Warto zapewnić sobie wsparcie wiarygodnego partnera. Rolnik, wykupując ubezpieczenie upraw, opłaca 35% składki, a pozostałą część pokrywa dopłata budżetu państwa. Nie ryzykuj utraty płynności finansowej.

Więcej informacji:
https://interrisk.pl/dla-firm-i-pracownikow/rolnicy-i-przedsiebiorcy-rolni/ubezpieczenie-upraw/

 

Tłumacz / Translate / Перекладач