Ubezpieczenia Zwierząt

Concordia

Ubezpieczenie zwierząt z dopłatą z Budżetu Państwa

Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję stada oraz sytuację finansową gospodarstwa.

Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta.

Główne zalety ubezpieczenia

 • możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie
 • dopłata do składki z budżetu państwa do 65%
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji lub porażenia prądem
 • wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi
 • podstawowa ochrona zwierząt gospodarskich w atrakcyjnej cenie

Gatunki zwierząt, które podlegają ubezpieczeniu:

 • bydło,
 • świnie,
 • owce,
 • kozy,
 • konie,
 • drób.

Zakres ubezpieczenia obejmuje poniższe ryzyka:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawina,
 • ubój z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • akcję ratowniczą, wyburzenie lub odgruzowanie, prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • zanieczyszczenie lub skażenie bezpośrednio spowodowane zdarzeniami, o których mowa powyżej.