Ubezpieczenia Życia i Zdrowia

UNIQA

UNIQAConcordia

CONCORDIA

NNW indywidualne
Wypadek może zdarzyć się każdemu. Nie uchronimy Cię przed nim, ale zapewnimy Ci niezbędną pomoc finansową, jeśli już do niego dojdzie. Otrzymasz dodatkowe środki, jeśli wypadek wydarzy w pracy, domu, szkole, na wakacjach, a nawet podczas uprawiania sportów. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Jeśli rozszerzysz ochronę o dodatkowe ryzyka, możesz się ubiegać o zwrot kosztów prywatnego leczenia czy wypłatę diety szpitalnej.

Zalety:
• ochrona 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu
• elastyczny zakres – wybierasz te ryzyka, których potrzebujesz
• ochrona już od następnego dnia po podpisaniu polisy
• wybór dogodnej formy opłacania składek – od jednorazowej do miesięcznej.
• polisa zawarta na okres 12 miesięcy posiada opcję automatycznej kontynuacji – jedyne o czym musisz pamiętać to opłacenie składki w terminie
• jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
• ochroną mogą być objęte osoby wyczynowo uprawiające sport
• dedykowany zakres ubezpieczenia dla seniorów – specjalnie opracowany z myślą o nich Pakiet Assistance
• zniżka 15%, jeśli posiadasz w Concordii inne ubezpieczenia dobrowolne ze składką min. 225 zł

Zakres ubezpieczenia
Zakres podstawowy obejmuje:
• śmierć w następstwie wypadku
• śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
• trwały uszczerbek na zdrowiu
• pakiet Assistance dla seniorów

Rozszerzenia o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.:
• śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
• zapadniecie w śpiączkę
• śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
• pobyt w szpitalu
• operacje chirurgiczne
• koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych
• pakiet Żak
• koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji i badań
• poważne zachorowanie
• czasowa niezdolność do pracy
• pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia

Możesz rozszerzyć ochronę o zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportów.

Generali

GENERALI

Życie Komfort
Życie Komfort to zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Kredyt to szansa na realizację marzeń, a jednocześnie zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby jego spłata obciążyła Twoich bliskich. Jeśli nie jesteś kredytobiorcą, a chcesz zawrzeć polisę na życie – to ubezpieczenie też jest dla Ciebie. Wypłacamy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

Zalety
• elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb,
• spłata kredytu dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń,
• ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych,
• możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą. Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania, stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach,
• atrakcyjna składka – ubezpieczenie już od 20 zł,
• ochrona od dnia zawarcia umowy,
• dodatkowy pakiet dla rolników,
• sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki,
• nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę. Życie Komfort to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie, a nie mają zobowiązań finansowych
Zakres ubezpieczenia
Śmierć
Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie wypadku
Świadczenie wypłacane jest, gdy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego.
Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby
Świadczenie wypłacane jest, gdy w następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego.
Poważne zachorowanie
Zapewniamy środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu).
Utrata pracy
Świadczenie wypłacane jest, gdy Ubezpieczony w wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku.
Pakiet Agro
Specjalny pakiet dla rolników, który obejmuje następujące zdarzenia:
• śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej,
• śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie.

 

Generali, z myślą o życiu PLUS

Ciesz się życiem, wybierz ubezpieczenie z PLUSEM.

Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

Poznaj wybrane PLUSY naszego ubezpieczenia na życie:

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zakres ubezpieczenia

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 

Saltus

 

Ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczenie Acti Finanse Plus to indywidualne ubezpieczenie na życie. Jest idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań  finansowych w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Kredytobiorcy.

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

 • śmierć Ubezpieczonego, z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, z tytułu:

– całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– poważnego zachorowania (23 jednostki chorobowe, np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),

– pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

DLACZEGO WARTO?

 • brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta to brak górnej granicy wieku.

 • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

 • SALTUS spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie Bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

 • brak wyłączeń związanych z Covid

Produkt charakteryzuje się brakiem wyłączeń związanych z COVID – 19. Jest to bardzo  istotne w dzisiejszych czasach. Każdy z nas w szczególny sposób  bowiem troszczy się o swoje zdrowie i życie, zwłaszcza kiedy mamy do spłaty pożyczkę albo kredyt zaciągnięte w Banku.

 • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

 • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

 • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

 • możliwości przyjmowania do ubezpieczenia wspólników i partnerów spółek osobowych

Ubezpieczenia Kredytobiorcy