Ubezpieczenia Życia i Zdrowia

Generali

Życie Komfort Plus

to zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Kredyt to szansa na realizację marzeń, a jednocześnie zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby jego spłata obciążyła Twoich bliskich. Jeśli nie jesteś kredytobiorcą, a chcesz zawrzeć polisę na życie – to ubezpieczenie też jest dla Ciebie. Wypłacamy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy czasowej, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zalety

 • elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb do wyboru jeden z 4 pakietów
 • spłata kredytu dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń
 • ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak
  i kredytów hipotecznych
 • możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą. Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania, stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach
 • dodatkowe świadczenie za dożycie do końca okresu ubezpieczenia (tzw. CashBack)
 • dodatkowy pakiet dla rolników
 • sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki
 • nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę – Życie Komfort Plus to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie, a nie mają zobowiązań finansowych

Zakres ubezpieczenia

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Częściowa niezdolność do pracy lub pobyt w szpitalu
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie wypłacane jest, gdy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby – świadczenie wypłacane jest, gdy
  w następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego
 • Poważne zachorowanie
 • Utrata pracy – Świadczenie wypłacane jest, gdy Ubezpieczony w wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku.

Pakiet Agro
Specjalny pakiet dla rolników, który obejmuje następujące zdarzenia:
• śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
• śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

 

 

Generali, z myślą o życiu PLUS

Ciesz się życiem, wybierz ubezpieczenie z PLUSEM.

Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

Poznaj wybrane PLUSY naszego ubezpieczenia na życie:

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zakres ubezpieczenia

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 

Saltus

Ubezpieczenia Kredytobiorcy

Saltus – Twoje ŻYCIE

to indywidualne ubezpieczenie na życie Ubezpieczonego /Kredytobiorcy i jego małżonka/partnera

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć Ubezpieczonego, z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, z tytułu:

            – całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku

            – poważnego zachorowania (119 jednostki chorobowe)

            – pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

            – śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

            – śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Dlaczego warto?

 • brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta to brak górnej granicy wieku.

 • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

 • SALTUS spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie Bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

 • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, rocznie, półrocznie, kwartalnie i miesięcznie

 • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

 • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

 • możliwość kontynuowania ochrony po wcześniejszej spłacie pożyczki/kredytu
Saltus – Twoja OCHRONA

to indywidualne ubezpieczenie na życie Ubezpieczonego /Kredytobiorcy

Ubezpieczenie obejmuje:

 

 •  podstawowy zakres ochrony:

– śmierć w następstwie NW

– śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

– śmierć w następstwie choroby nowotworowej

– całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NW

 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, z tytułu:

            – poważnego zachorowania (119 jednostki chorobowe)

            – pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

            – śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

            – utrata pracy przez Ubezpieczonego

Dlaczego warto?

 • brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta to brak górnej granicy wieku.

 • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

 • SALTUS spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie Bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

 • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, rocznie, półrocznie, kwartalnie i miesięcznie

 • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

 • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

 • możliwość kontynuowania ochrony po wcześniejszej spłacie pożyczki/kredytu

Compensa

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Kredytobiorców

To idealne zabezpieczenie najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań  finansowych w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Kredytobiorcy.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiot ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego albo życie i zdrowie Ubezpieczonego.Zakres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego uzależniony jest od rodzaju pakietu:

Pakiet podstawowy:

 • śmierć

Pakiet rozszerzony:

 • śmierć
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

Pakiet kompleksowy:

 • śmierć
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • całkowita trwała niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub   choroby

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terenie całego świata

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka ubezpieczeniowa płatna jest z góry w terminie:
do dnia poprzedzającego pierwszy Dzień początku odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy ubezpieczenia – w przypadku pierwszej Składki ubezpieczeniowej płatnej z częstotliwością regularną albo Składki ubezpieczeniowej płatnej jednorazowodo ostatniego dnia okresu polisowego, za który została opłacona poprzednia Składka ubezpieczeniowa – w przypadku kolejnych Składek ubezpieczeniowych płatnych z częstotliwością regularną.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana zgodnie z wybraną przez Ubezpieczającego częstotliwością:

 • Miesięcznie
 • Kwartalnie
 • półrocznie
 • rocznie
 • jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia

Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej w Towarzystwie w dniu wypełnienia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w zależności od długości okresu
ubezpieczenia wyrażonego w miesiącach, kwoty kredytu wskazanej w Umowie kredytu, częstotliwości opłacania składek ubezpieczeniowych
Wysokość Składki ubezpieczeniowej potwierdzona jest w Polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu początku odpowiedzialności Towarzystwa potwierdzonym w Polisie.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się we wcześniejszym z dni:

 • w dniu oznaczonym jako dzień spłaty ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty rat śmierci Ubezpieczonego
 • w dniu 75 urodzin Ubezpieczonego (Pakiet podstawowy i Pakiet rozszerzony) albo 67 urodzin Ubezpieczonego (Pakiet kompleksowy)

 z dniem wpływu do Towarzystwa oświadczenia Ubezpieczonego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia albo wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia

 

Hestia

Ergo 4 

Dopasowane, indywidualne ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie zdrowia i życia Twojego i Twoich bliskich. To również zapewnienie stabilności finansowej w trudnej sytuacji, pomoc w pokryciu kosztów długotrwałego leczenia czy spłaty kredytu. Świadczenia w ramach ubezpieczenia na życie pomagają w pokryciu kosztów specjalistycznej pomocy medycznej w razie wypadku lub zachorowania.

Najważniejsze cechy:

 • Elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb
 • Możliwość ubezpieczenia całej rodziny w tym dzieci
 • Natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie
 • Wysokie sumy ubezpieczenia – w ubezpieczeniu życia nawet do 10 mln zł
 • Dedykowane rozwiązania ubezpieczeniowe dla kredytobiorców

Zakres ochrony:

Ubezpieczenie życia:

 • suma ubezpieczenia od 50 tys. do 10 mln zł,
 • ochrona od 18. nawet do 100. urodzin,
 • możliwość ochrony obejmującej zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny,
 • możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu,
 • dopasowanie poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu.

Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy:

 • jednorazowa wypłata świadczenia lub regularna wypłata renty,
 • wysoka miesięczna renta, której suma w okresie ubezpieczenia może wynieść nawet     4 mln zł,
 • wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań i poważnego trwałego inwalidztwa   nawet do 500 tys. zł,
 • ochrona od 18 do 70 roku życia w razie uszkodzenia ciała i do 65 lat w razie niezdolności do pracy,
 • możliwość objęcia ochroną osoby wykonującej zawody podwyższonego ryzyka,
 • możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu.

Poważne zachorowanie:

 • ochrona mogąca obejmować aż 50 poważnych chorób, w tym nowotwory złośliwe,
 • bardzo wysoka suma ubezpieczenia – do 200 tys. zł na zdarzenie ubezpieczeniowe,
 • możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń – w przypadku wystąpienia kolejnych chorób w okresie ubezpieczenia,
 • ochrona nawet do 70. roku życia,
 • wypłata świadczenia niezależnie od stopnia zaawansowania choroby czy podjęcia leczenia,
 • możliwość przeznaczenia wypłaconych środków na dowolny cel.

Zdrowie dziecka:

 • wysoka suma ubezpieczenia – do 200 tys. zł,
 • ochrona obejmująca aż 20 poważnych chorób wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w tym nowotwory,
 • możliwość ubezpieczenia dziecka od ukończenia 3 miesiąca do 25 roku życia,
 • możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń – w przypadku wystąpienia kolejnych chorób w okresie ubezpieczenia,
 • wypłata świadczenia również za zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportów (w tym sportów walki).

 

 • Global Doctors:

Ubezpieczenie Global Doctors chroni zarówno dorosłych, jak i dzieci. Umowę możesz zawrzeć w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie ERGO 4 lub grupowego ubezpieczenia na życie dla klienta indywidualnego w Grupie Otwartej oraz grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników i ich rodzin w Grupie Zamkniętej.

Ubezpieczamy osoby dorosłe w wieku 18-64 lata (w ramach ubezpieczenia indywidualnego oraz grupowego) i dzieci od 3 miesiąca życia do 17 roku życia (tylko w ramach ubezpieczenia indywidualnego).

Grupa Otwarta

Oferta Grupy Otwartej to wyjątkowe ubezpieczenie na życie, dostępne dla klientów indywidualnych, którzy wspólnie tworzą grupę ubezpieczonych. Klienci mają możliwość skorzystania ze wszystkich zalet, jakie daje ubezpieczenie grupowe. Stosowane różnicowanie ceny polegające na profilowaniu Klienta w Grupie Otwartej pozwala lepiej dopasować zakres ubezpieczenia i wysokość składki do indywidualnych potrzeb oraz możliwości klienta.

Grupowe ubezpieczenie na życie w ramach Grupy Otwartej to m.in.:

• Ubezpieczenie dla klienta indywidualnego na warunkach ubezpieczenia grupowego. Wiek przystąpienia od 18 do 66 lat.
• Możliwość wyboru spośród 10 atrakcyjnych i przejrzystych wariantów ubezpieczenia.
• Ochrona rozpoczynająca się już od następnego dnia po przystąpieniu do ubezpieczenia, przy uwzględnieniu występujących karencji (braku lub ograniczenia odpowiedzialności ERGO Hestii).
• Możliwość indywidualnej kontynuacji bez ankiety medycznej po 70 roku życia z niższa sumą ubezpieczenia i w zakresie tylko 3 ryzyk.
• Elektroniczne zgłaszanie roszczeń, z dowolnego miejsca i o każdej porze, poprzez formularz umieszczony na stronie www ERGO Hestii.
• Tylko trzy krótkie oświadczenia dotyczące stanu zdrowia klienta i dwa krótkie oświadczenia dotyczące wykonywanego przez klienta zawodu oraz czynności zawodowych uznawanych za niebezpieczne.
Warianty ochrony w Grupie Otwartej:

1. Dla Mnie

Ochrona od zdarzeń takich jak: zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, leczenie szpitalne.

2. Dla Nas

Rozszerzenie ochrony „Dla mnie” o pakiet dotyczący współubezpieczonego, np.: poważne zachorowania małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia.

3. Dla Rodziny

Rozszerzenie pakietu ochrony „Dla Mnie” i „Dla Nas” o pakiet świadczeń dotyczących rodziny Ubezpieczonego, np. urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.

Dodatki:

1. Medical Assistance
• organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza pierwszego kontaktu
• dowóz leków oraz podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych
• opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

2. MediPlan
• rehabilitacja
• konsultacje lekarskie
• badania laboratoryjne i radiologiczne oraz zabiegi ambulatoryjne

3. Global Doctors
• dostęp do najlepszych lekarzy wszystkich specjalizacji w renomowanych klinikach na świecie
• organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworów i innych poważnych chorób za granicą

Tłumacz / Translate / Перекладач