Zasady&warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie z siedzibą ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), telefonu i SMS-ów w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800).

Bank Spółdzielczy w Szczytnie z siedzibą ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Bank oraz przekazywania informacji handlowej. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Tłumacz / Translate / Перекладач