Archiwum dzienne: 3 stycznia 2022

Slim VAT 2 – zmiany w opłacaniu składek do KRUS od 1 stycznia 2022 r.

Slim VAT 2 – zmiany w opłacaniu składek do KRUS od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r., rolnicy, którzy są płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) będą mogli regulować swoje płatności na rzecz KRUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wykorzystując środki zgromadzone na rachunku VAT. Aby skorzystać z tej możliwości, rolnik zobowiązany jest do wykonania płatności na specjalny rachunek bankowy prowadzony na rzecz KRUS. Dokonując płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu rachunku KRUS,…

Więcej

Tłumacz / Translate / Перекладач