Ponad 400 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich – od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, powołany z inicjatywy Związku Banków Polskich, a realizowany przez sektor finansowy w Polsce. Misja edukacyjna jakiej podjęły się wspólnie banki jest w ważnej części realizowana wysiłkami banków spółdzielczych, których zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności jest nie do przecenienia. Do tego grona dołączył ostatnio Bank Spółdzielczy w Szczytnie, który zadeklarował wsparcie działań w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślają organizatorzy skala Programu Bankowcy dla Edukacji, zainicjowanego w czerwcu 2016 r., rośnie z miesiąca na miesiąc. W ramach działań na koniec roku 2018 udało się dotrzeć do ok. 350 000 uczestników lekcji, wykładów i konkursów z zakresu wiedzy o finansach, bankowości i cyberbezpieczeństwie. Wśród prowadzonych wspólnie z gminami aktywności, oprócz lekcji znajdują się m.in. debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” BAKCYL, do którego dołączył Bank Spółdzielczy w Szczytnie,  dzięki swoim pracownikom – bankowym jako wolontariuszom pozwoli dotrzeć do szkół podstawowych i średnich z misją przekazania wiedzy na temat m.in finansów i bankowości wśród lokalnej młodzieży uczącej się w szkołach zlokalizowanych na terenie działania Banku.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач