Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów umocowań Beneficjentów Subwencji Finansowej w bankowości – Manual składania wniosków umocowanie Beneficjenta

Beneficjent, który otrzymał subwencję finansową i nadal ma czynną umowę zobowiązany jest do 31 grudnia 2020 r. złożyć w Banku dokumenty potwierdzające jego umocowanie do zawarcia umowy.

Dokumenty należy przedstawić za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno.

W załączeniu instrukcja składania wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

Manual Wniosek Umocowanie BS Szczytno

Tłumacz / Translate / Перекладач