27 lutego 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie został przeprowadzony wojewódzki etap ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest jego główny pomysłodawca – Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Olimpiada z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. W Olimpiadzie mogli wziąć udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników mieścił się w przedziale od 17 do 40 lat.

  

Celami Olimpiady Młodych Producentów Rolnych są:

  • rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;
  • rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego;
  • wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy;
  • popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

Tegoroczny etap wojewódzki wygrał doświadczony rolnik – Pan Marcin Jańczuk, który wraz z czterema pozostałymi uczestnikami zajmującymi czołowe miejsca, będzie reprezentował województwo Warmińsko-Mazurskie podczas finału krajowego, który odbędzie się na XXII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w dniach 17-19 marca 2017 r.

W imieniu sponsora, jednym z których miał przyjemność

 

Tłumacz / Translate / Перекладач