W dniu 13 lutego 2015 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach prezentowali projekt edukacyjny pod nazwą: „Ekonomia na co dzień – Jak gospodarować pieniędzmi”. Z prezentacją, przygotowaną przez: Karolinę Burchacką, Darię Szydlik, Darię Sztura, Weronikę Szymczak, Piotra Ruchalskiego, Krzysztofa Cikacz, Mariusza Bagińskiego oraz Rafała Damięckiego pod opieką Anity Elbruda, mogli zapoznać się zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie, dyrektor gimnazjum wraz z radą pedagogiczną oraz zaproszeni goście.

Projek objęty patronatem Banku Spółdzielczego w Szczytnie miał na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z bezpośrednią wymianą dóbr i usług, funkcją pieniądza, planowaniem własnego budżetu oraz różnymi formami oszczędzania. Obecni przedstawiciele Banku prezentowali gimnazjalistom skierowaną specjalnie do nich ofertę Pol – Konta Junior – rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, który w wygodny sposób pozwala na zarządzanie własnymi oszczędnościami.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач