Podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej, które miało miejsce w dniu
25 czerwca br. w Warszawie, został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez KZBS i ZUS, w którym banki spółdzielcze rywalizowały o tytuł „Lidera ubankowienia”.

Głównym celem Konkursu było promowanie przez banki spółdzielcze bezgotówkowych form pobierania świadczeń wśród świadczeniobiorców ZUS oraz otwarcie jak największej liczby rachunków bankowych „Wygodne konto dla klientów ZUS”.

Jednym z laureatów został Bank Spółdzielczy w Szczytnie otrzymując tytuł „Srebrnego Lidera ubankowienia”. Zwycięzcy, poza zaszczytnym tytułem „Lidera Ubankowienia”, dyplomem i statuetką, otrzymali vouchery na szkolenia KZBS oraz roczną prenumeratę „Głosu Banków Spółdzielczych”.

Jury przyznało dwa tytuły Srebrny Lider ubankowienia oraz jeden tytuł Brązowy Lider ubankowienia. Przewidziane przez Regulamin Konkursu warunki do zdobycia tytułu Złotego Lidera ubankowienia nie zostały osiągnięte, co jest dużą motywacją, aby w przyszłym roku działać jeszcze mocniej na rzecz misji ubankowienia społeczeństwa przez banki spółdzielcze.

Jury wyłoniło następujących laureatów Konkursu:

  • tytuł Srebrny Lider ubankowienia otrzymali ex aequo: Bank Spółdzielczy w Szczytnie oraz Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
  • tytuł Brązowy Lider ubankowienia otrzymał Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.
Tłumacz / Translate / Перекладач