Bank Spółdzielczy w Szczytnie podjął współpracę z Grupą Specjalną Płetwonurków Rzeczpospolitej Polskiej (GSP RP) w formie realizacji projektu promującego bezpieczne zachowanie się na kąpieliskach.
GSP RP zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w akwenach wodnych na terenie całej Polski oraz szeroko rozumianą promocją bezpiecznych zachowań nad wodą. W ramach wzajemnej współpracy powstały Tablice i Karty Życia informujące jak bezpiecznie korzystać z akwenów wodnych, a w razie niebezpieczeństwa jak reagować na wypadki do których dochodzi na wodach otwartych. Karty Życia wydane w formie podręcznej informacji mogą przydać się między innymi w kryzysowych sytuacjach, w których zapomina się często o elementarnych krokach udzielania pierwszej pomocy. Tablice Życia są natomiast zamieszczane na wybranych kąpieliskach niestrzeżonych powiatu szczycieńskiego oraz olszyńskiego.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач