Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2022r. z oferty Banku zostają wycofane następujące produkty depozytowe dla klientów indywidualnych:

  • Lokata Rynkowa
  • Lokata Rynkowa +
  • Lokata Progresywna
  • Lokata Marzenie.

Wyżej wymienione lokaty terminowe z zaznaczoną automatyczną odnawialnością będą podlegały dalszemu odnowieniu na kolejne okresy umowne zgodnie z zawartymi umowami, dopóki nie zostanie złożona inna dyspozycja w tym zakresie.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z innych produktów depozytowych.

Tłumacz / Translate / Перекладач