Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą stóp procentowych NBP dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 18 marca 2020r,  Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczytnie podjął decyzję o obniżeniu od dnia 1 czerwca 2020r. oprocentowania niektórych produktów depozytowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.
Zgodnie z zapisami § 40 ust. 1-5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zmiana wysokości stóp procentowych, wynika z obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej:

  • stopy referencyjnej o 0,5 p.p. do poziomu 1,00 % w skali roku oraz
  • stopy redyskonta weksli o 0,7 p.p. do poziomu 1,05% w skali roku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.
W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Z poważaniem
Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Tłumacz / Translate / Перекладач