1 czerwca 2024 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

Czego dotyczą zmiany?

  • Nowego obowiązku dla Banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszej placówce przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzimy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na 12 godzin. Zmiana wynika z wprowadzonej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości;
  • Dodania nowej przyczyny wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez nas w przypadku umieszczenia klienta na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Aktualizacji definicji usługi bankowości elektronicznej, systemu bankowości internetowej i mobilnej oraz zapisów o wykazie usług dostępnych w bankowości elektronicznej;
  • Godziny granicznej realizacji dyspozycji założenia lokaty terminowej w bankowości internetowej i mobilnej z 17:00 na 22:00;
  • Dodania zapisów w jaki sposób możesz powiadomić nas o zmianie swoich danych osobowych dot. zawartej umowy, adresu do korespondencji czy utraty dokumentu tożsamości;

Jakie nowości wprowadzimy?

  • Klucze bezpieczeństwa U2F, które zwiększają poziom bezpieczeństwa logowania do usługi bankowości elektronicznej.
  • Kartę wielowalutową do konta osobistego w PLN i kont walutowych w EUR, USD i GBP umożliwiającą płatności bez przewalutowania.
  • W usłudze bankowości elektronicznej umożliwiamy zmianę Twoich danych osobowych dotyczących zawartej umowy rachunku, adresu do korespondencji czy utraty dokumentu tożsamości.
  • W usłudze bankowości elektronicznej umożliwiamy otwieranie kont oszczędnościowych.                                                                                                                             

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany i udogodnienia spełnią Twoje oczekiwania.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Nasza Infolinia dostępna  jest 24/7 pod numerem 801 505 404 lub +48 89 624 23 09 (opłata zgodna ze stawką operatora). Możesz też odwiedzić naszą dowolną placówkę.

Tłumacz / Translate / Перекладач