Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 3855 Kodeksu Cywilnego (KC), od dnia 1 stycznia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające ze zmiany KC, to określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów zamknięcia rachunku. Ponadto w Regulaminie zmienione zostały zapisy dotyczące rachunku VAT polegające na wykreśleniu katalogu możliwych uznań i obciążeń rachunku VAT i dodanie zapisu odwołującego się bezpośrednio do ustawy, doprecyzowano zapisy w zakresie zgłaszania reklamacji oraz zapisy o zarządzie sukcesyjnym.

Jednolite teksty w/w Regulaminu z uwzględnieniem zmian, znajdą Państwo  > tutaj <

Tłumacz / Translate / Перекладач