Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2021 r. zmianie ulegają:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Wprowadzone zmiany podyktowane są wdrożeniem usługi bankowości telefonicznej za pośrednictwem Infolinii Banku. Posiadacz rachunku za pomocą naszej Infolinii 801 505 404, +48 89 624 23 09 będzie mógł w szczególności:

  1. blokować/odblokowywać dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz mobilnej;
  2. uzyskiwać informacje o saldzie i transakcjach płatniczych dokonanych na posiadanych rachunkach bankowych;
  3. uzyskać informacje o obsłudze systemu bankowości elektronicznej i mobilnej;
  4. zastrzegać karty płatnicze;
  5. składać reklamacje;
  6. uzyskiwać informacje na temat aktualnej oferty Banku.

 

W związku z powyższym w treści regulaminów wprowadzono zapisy dotyczące warunków korzystania z usługi bankowości telefonicznej.

Jednolite teksty w/w Regulaminów z uwzględnieniem zmian, znajdą  Państwo poniżej oraz w zakładce „Regulaminy i Dokumenty”.

Nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

 

 

Tłumacz / Translate / Перекладач