Uprzejmie informujemy, że w związku z podniesieniem limitów kwotowych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia kodem PIN z 50 zł do 100 zł, zostały dokonane zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Zmieniony regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 r. ale nowe limity mogły już obowiązywać od 20 marca 2020 r., tj. od dnia, w którym organizacje płatnicze – Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia. Decyzja ta ma związek z epidemią COVID-19 i ma na celu ograniczenie kontaktu fizycznego klientów z terminalami POS podczas dokonywania płatności kartowych.
Aktualna treść regulaminu

Tłumacz / Translate / Перекладач