Uprzejmie informujemy, że od 2 listopada 2022 r. zmieni się „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie dotyczą wykreślenia zapisu wskazującego dokładny okres ważności kart 36 miesięcy. Wprowadzono ogólny zapis o terminie ważności karty, który jest określony na awersie karty. Karty wydane od 2 listopada 2022 r. będą miały 5 letni okres ważności.

Aktualna treść Regulaminu.

Tłumacz / Translate / Перекладач