Uprzejmie informujemy, że od 10 kwietnia 2020r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w związku z:

  1. podniesieniem limitów kwotowych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia kodem PIN,
  2. wprowadzeniem nowego produktu – karty niespersonalizowanej, którą otrzymasz tuż po złożeniu wniosku o kartę w trakcie jednej wizyty w placówce Banku.

W związku z powyższym w § 59 Regulaminu zostały dodane zapisy dotyczące wydawania kart niespersonalizowanych, natomiast zapisy § 65 ust. 1 w/w Regulaminu wskazują, że wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych bezgotówkowych bez konieczności wprowadzania kodu PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizacje płatnicze.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

Tłumacz / Translate / Перекладач