Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2023r. zmianie ulegają regulaminy:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie;
  2. Regulamin Kart Kredytowych;
  3. Regulamin Kart Kredytowych Business.

Zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej jako silnego uwierzytelniania transakcji internetowych realizowanych kartą poprzez otrzymany push. Nadal pozostanie dostępna opcja silnego uwierzytelnienia poprzez hasło SMS. Klient sam będzie mógł wybrać metodę, która jest dla niego wygodniejsza;
  • wprowadzenia braku silnego uwierzytelniania dla transakcji niskokwotowych realizowanych kartą w internecie (brak konieczności potwierdzenia kodem 3DS), tak samo jak dla transakcji realizowanych w sklepach stacjonarnych. Brak silnego uwierzytelnienia będzie stosowany dla pojedynczej transakcji internetowej do max. kwoty 100 zł lub do sumy takich transakcji w max. wysokości 400 zł lub do 5 następujących po sobie takich transakcji internetowych;

Ponadto w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dokonano:

  • modyfikacji zapisów Regulaminu w związku z podniesieniem przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard wypłat gotówkowych w ramach usługi cash back do 1000 PLN;
  • dodano nowe powody wypowiedzenia umowy podstawowego rachunku płatniczego, wynikające z przepisów prawa, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • usunięto zapisy dotyczące rachunków oszczędnościowych potwierdzonych książeczką a’vista, który to produkt został wycofany z oferty Banku.

                                                                                                                 

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminami:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie

Regulamin Kart Kredytowych

Regulamin Kart Kredytowych Business

Tłumacz / Translate / Перекладач