Uprzejmie informujemy, że od 9 stycznia 2021r. zmianie ulega Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE.

Nowe zapisy Regulaminu zostały dostosowane do zmian prawnych wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 19 sierpnia 2019r. o usługach płatniczych (PSD2) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Ponadto zostały dodane nowe przesłanki umożliwiające Bankowi zmianę wysokości oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

Pełna treść Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku, jak również na naszej stronie w zakładce „Regulaminy i Dokumenty”.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do naszych placówek.               

Treść nowego Regulaminu

Prosimy o zapoznanie się z nowy Regulaminem                                                                                                                                                                        

Tłumacz / Translate / Перекладач