Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., która obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,10 % w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,11% w skali roku.

Wobec powyższego Bank Spółdzielczy w Szczytnie podjął decyzję, że z dniem 29.05.2020r. obniży oprocentowanie stałe lokat terminowych w PLN dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie

Tłumacz / Translate / Перекладач