Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2020r. ulega zmianie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany spowodowane są obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie spadkiem stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowym WIBOR i WIBID dla okresów 3 miesięcznych oraz wzrostem w miesiącu czerwcu 2020r. wskaźnika inflacji w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 procenta.

Najistotniejsze zmiany to:

  • podwyższenie opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego,
  • podwyższenie opłaty za realizację przelewów do banków krajowych w placówce Banku,
  • podwyższenie opłaty za realizację przelewów SORBNET, TARGET/SWIFT,
  • podwyższenie wartości min. prowizji pobieranych od wpłat i wypłat gotówkowych,
  • podwyższenie opłaty za użytkowanie karty debetowej.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów instytucjonalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Tłumacz / Translate / Перекладач