Informacja promocja Faktoring

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. ruszyła wiosenna Promocja BPS Faktor S.A. dla Faktorantów pod nazwą ZERO PROWIZJI OD FAKTURY. Promocja skierowana jest do wszystkich Klientów Banku Spółdzielczego w Szczytnie, z którymi za naszym pośrednictwem zostaną podpisane umowy o świadczenie usług faktoringowych z BPS Faktor S.A. w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. 

W ramach Promocji dla Nowych Klientów:

  • BPS Faktor S.A. nie naliczy Uczestnikowi Promocji prowizji faktoringowej od nabytych wierzytelności przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy faktoringowej. Pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie z warunkami Umowy.
  • Po zakończeniu okresu 3 miesięcy od daty podpisania umowy faktoringowej BPS Faktor S.A. będzie naliczał prowizję faktoringową od nabytych wierzytelności zgodnie z warunkami Umowy.

 

Zapytaj o ofertę w placówce u swojego doradcy lub wyślij zapytanie ofertowe przez naszą stronę internetową.

Wszystkich Klientów zapraszamy do udziału w Promocji!

Tłumacz / Translate / Перекладач