Kredyt na wiosenne potrzeby

 • kredyt dla osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej
 • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania
 • kwota kredytu od 1000 zł do 30.000 zł
 • przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów
 • na wniosek Klienta kwota kredytu może być podwyższona o:
  1)   prowizję bankową
  2)   koszty ubezpieczeń fakultatywnych
  3)   koszty związane z uruchomieniem kredytu
 • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy
 • Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny
 • zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz inne zabezpieczenia, w tym ubezpieczenie na życie dostępne w ofercie Banku.
  Wybór ubezpieczenia pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu. Ubezpieczenia mają charakter dobrowolny

 

Tłumacz / Translate / Перекладач