Kredyt inwestycyjny

Cel kredytowania: 

finansowanie wydatków związanych z zakupem środków trwałych, budową, rozbudową lub modernizacją nieruchomości

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony również na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kwota kredytu: 

do 80% wartości inwestycji netto

Udział własny: 

20% wartości przedsięwzięcia

Okres kredytowania: 

do 15 lat

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie: 

Indywidualnie ustalane z Klientem

 

Tłumacz / Translate / Перекладач