Kredyt obrotowy

Cel kredytowania: 

finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalności gospodarczą

Kwota kredytu: 

ustalana indywidualnie

Okres kredytowania: 

do 12 lub 36 miesięcy, w indywidualnych przypadkach na okres dłuższy

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач