Kredyt rewolwingowy

  • kredyt postawiony do dyspozycji w rachunku kredytowym
  • odnawialny – może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu

Cel kredytowania: 

finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowiścią

Kwota kredytu: 

ustalana indywidualnie

Okres kredytowania: 

do 12 miesięcy, w indywidualnych przypadkach na okres dłuższy

Spłata: 

spłata kredytu powodująca odnawianie kredytu może następować do dnia poprzedzającego dzień ostatecznej jego spłaty

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач