Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK – przeznaczony dla Klientów posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa którzy będą realizować inwestycję technologiczną i ubiegają się o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Korzyści:

 • Możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
  • zakupem nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniem własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
 • Możliwość uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 70% wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej
 • Długi okres ważności promesy kredytu technologicznego do 9 miesięcy
 • Długi okres kredytowania do 15 lat
 • Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027
Harmonogram programu:
   • 9 marca 2023 r. – ogłoszenie konkursu
   • 23 marca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków
   • 31 maja 2023 r. – zakończenie składania wniosków​
 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BGK

Tłumacz / Translate / Перекладач