Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny
Cel kredytowania: 

Kredyt technologiczny – przeznaczony klientów Banku, którzy posiadając status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję technologiczną i będą ubiegać się o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt umożliwia uzyskanie bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 6 mln złotych.

Kwota kredytu: 

do 75% wartości przedsięwzięcia

Okres kredytowania: 

do 15 lat

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie: 

indywidualnie ustalane z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач