Kredyt termomodernizacyjny

Cel kredytowania: 

finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, realizowanych przez Klientów (w szczególności):

  • spółdzielni mieszkaniowych
  • gmin
  • Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • spółek handlowych i przedsiębiorstw państwowych
  • właścicieli domów jednorodzinnych

Preferencje: 

możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej lub kompensacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kwota: 

uzależniona od realizowanego projektu

Udział własny:  

20% wartości przedsięwzięcia

Okres kredytowania: 

do 10 lat

Zabezpieczenie: 

ustalane indywidualnie z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач