Kredyt w rachunku – MIKRO

  • dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, których przychody z tytułu prowadzonej działalności za ostatni zakończony rok obrachunkowy nie przekroczyły 5 000 000 PLN i zaangażowanie kredytowe w Banku (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 1 000 000 PLN
  • kredyt postawiony do dyspozycji w rachunku bieżącym
  • odnawialny – może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu

Cel kredytowania: 

pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z działalności gospodarczej.

Kwota kredytu: zależna od potrzeb i skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący (maksymalnie 2 – krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący)

Okres kredytowania: 

do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia umowy na kolejny 12-miesięczny okres bez konieczności składania wniosku kredytowego i zawierania aneksu do umowy kredytowej

Spłata: 

z każdego wpływu na rachunek

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

Tłumacz / Translate / Перекладач