Kredyt obrotowy

Cel kredytowania: 

finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalności gospodarczą

Kwota kredytu: 

ustalana indywidualnie

Okres kredytowania: 

do 12 lub 36 miesięcy, w indywidualnych przypadkach na okres dłuższy

Spłata: 

w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach płatności określonych w umowie kredytu

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 14,97% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 105 500,00 zł, okres kredytowania: 36 miesiące; oprocentowanie zmienne: 11,75 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 5,90%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 493,29 zł, łączna liczba rat: 36. Całkowity koszt kredytu 23 579,66 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 20 222,16 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 637,50 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 720,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 129 079,66 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 3 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tłumacz / Translate / Перекладач