Kredyt Płynnościowy 2%

Kredyt Płynnościowy 2%

Kredyt preferencyjny dla rolników z dopłatą do oprocentowania ARiMR (linia UP)

 

Cel kredytowania:

 • poprawa płynności finansowej, m.in. na uregulowanie zobowiązań finansowych, z wyłączeniem spłaty kredytów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków PROW

Maksymalna kwota kredytu:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Okres kredytowania do 60 miesięcy;

Warunki:

 • prowizja 0,5%
 • oprocentowanie dla Klienta 2%, pozostałą część odsetek należnych bankowi spłaca ARiMR
 • karencja w spłacie do 2 lat

Nie ma wymogu dokumentowania wykorzystania kredytu fakturami lub rachunkami.

Wymagane dokumenty :

 • prowadzenie działalności w ramach PKD: 01.1,01.2, 01.30.Z, 01.4, 01.50.Z, 01.64.Z
 • nakaz płatniczy
 • wypis z rejestru gruntów
 • akt własności

Kredyt udzielany jest do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne

Tłumacz / Translate / Перекладач