Kredyt Płynnościowy 2%

Kredyt Płynnościowy 2%

Kredyt preferencyjny dla rolników z dopłatą do oprocentowania ARiMR (linia UP)

 

Cel kredytowania:

 • poprawa płynności finansowej, m.in. na uregulowanie zobowiązań finansowych, z wyłączeniem spłaty kredytów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków PROW

Maksymalna kwota kredytu:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Okres kredytowania do 60 miesięcy;

Warunki:

 • prowizja 0,5%
 • oprocentowanie dla Klienta 2%, pozostałą część odsetek należnych bankowi spłaca ARiMR
 • karencja w spłacie do 2 lat

Nie ma wymogu dokumentowania wykorzystania kredytu fakturami lub rachunkami.

Wymagane dokumenty :

 • prowadzenie działalności w ramach PKD: 01.1,01.2, 01.30.Z, 01.4, 01.50.Z, 01.64.Z
 • nakaz płatniczy
 • wypis z rejestru gruntów
 • akt własności

Kredyt udzielany jest do 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu płynnościowego kredytu – linia kredytowa UP wynosi 2,69%, wyliczona na dzień 15.01.2024 r. według następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 111 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 118 284,57 zł, oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę 2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 7 284,57 zł (w tym: prowizja za udzielenie w wysokości 0,50% przyznanej kwoty tj. 550,00 zł, odsetki 5 554,57 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 1 180,00 zł), kredyt wypłacany jednorazowo w całości w dniu podpisania umowy i spłacany w 59 ratach malejących (kapitał w równych ratach miesięcznych, odsetki miesięcznie, naliczane od malejącego salda kapitału), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa 2 057,50 zł. W całym okresie kredytowania, Kredytobiorca korzysta z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredytu (w związku z tym koszt tych dopłat nie jest wliczony do RRSO). Materiał nie jest ofertą. Kredyty na podanych warunkach dostępne są do 30 czerwca 2024 r. (lub do wyczerpania limitów w ARiMR). Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych preferencyjnych kredytów płynnościowych (Linia UP), dostępnych w banku w ramach umowy o współpracy z ARiMR i obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres kredytowania. Warunkiem skorzystania z oferty kredytów jest posiadanie zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu.

Tłumacz / Translate / Перекладач