Kredyt preferencyjny

Bank posiada w ofercie wszystkie linie kredytów preferencyjnych z dofinansowaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym:

MRcsk – kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału kredytu, przeznaczony na zakup użytków rolnych mających na celu rozpoczęcie działalności przez młodych rolników;

RR – kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania;

Z – kredyt na zakup użytków rolnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania;

PR – kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania;

K01 – klęskowy kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej;

K02 – klęskowy kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania na sfinansowanie rzeczowych nakładów niezbędnych do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

DK01 – klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód dla dużych przedsiębiorstw.

DK02 – klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw.

 

KSP – kredyt  obrotowy na sfinansowanie zakupu środków do produkcji rolnej – udzielany do 31.12.2018 roku.

Dowiedz się więcej o przepisach dotyczących udzielania kredytów preferencyjnych z poszczególnych linii kredytowych na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/ w zakładce pomoc krajowa – kredyty preferencyjne od 2015 r.

Tłumacz / Translate / Перекладач