Kredyt rewolwingowy

  • kredyt postawiony do dyspozycji w rachunku kredytowym
  • odnawialny – może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu

Cel kredytowania: 

finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowiścią

Kwota kredytu: 

ustalana indywidualnie

Okres kredytowania: 

do 12 miesięcy, w indywidualnych przypadkach na okres dłuższy

Spłata: 

spłata kredytu powodująca odnawianie kredytu może następować do dnia poprzedzającego dzień ostatecznej jego spłaty

Zabezpieczenie: 

ustanawiane indywidualnie z Klientem

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytu rewolwingowego wynosi: 14,40% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie. Całkowita kwota kredytu: 724 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 11,37 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 5,50%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 6 859,90 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 97 038,80 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 82 318,80 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 14 480,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 240,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 821 038,80 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tłumacz / Translate / Перекладач