Kredyt bezpieczna gotówka

 • kredyt dla osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej
 • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania
 • kwota kredytu od 1000 zł do 100.000 zł
 • przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów
 • na wniosek Klienta kwota kredytu może być podwyższona o:
  1)   prowizję bankową
  2)   koszty ubezpieczeń fakultatywnych
  3)   koszty związane z uruchomieniem kredytu
 • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 96 miesięcy
 • Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny
 • zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz inne zabezpieczenia, w tym ubezpieczenie na życie dostępne w ofercie Banku.
  Wybór ubezpieczenia pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu. Ubezpieczenia mają charakter dobrowolny

Bank obniża prowizję za udzielenie kredytu gotówkowego Bezpieczna Gotówka o 0,5 p.p. od obowiązującej stawki prowizji dla Seniorów, będących posiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz Szczycieńskiej Karty Senior 60 PLUS. Okres obowiązywania promocji od 16.11.2020 r. do 31.05.2021 r.

 

Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Mamy dla Ciebie ofertę specjalną:

otrzymaj 25% obniżki prowizji za udzielenie kredytu Bezpieczna Gotówka maksymalnie 100zł.

Wystarczy, że przedstawisz w placówce Banku swoją Kartę Dużej Rodziny i możesz skorzystać z promocji przygotowanej dla Ciebie.