Kredyt dla Seniora

 • kredyt dla osób fizycznych osiągających dochód z tytułu emerytury lub świadczenia przedemerytalnego
 • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1000 zł
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów i nie może przekroczyć kwoty  15.000,00 zł
 • na wniosek Klienta kwota kredytu może być podwyższona o:
  1)   prowizję bankową
  2)   koszty ubezpieczeń fakultatywnych
  3)   koszty związane z uruchomieniem kredytu
 • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy
 • Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Bankiem indywidualnie, przy czym istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej ochrony ubezpieczeniowej dostępnej w ofercie Banku.

Skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu i ma charakter dobrowolny.

RRSO kredytu dla reprezentatywnego przykładu na dzień 20.03.2023 r. wynosi 11,42%.
Całkowita kwota kredytu 3 280,00 zł okres kredytowania 13 miesięcy (13 równych rat miesięcznych), oprocentowanie stałe 9,30% w skali roku bez ubezpieczenia, prowizja za udzielenie kredytu 0% dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Szczytnie. Rata kredytu wynosi 266,21 zł. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 180,69 zł składają się: odsetki w wysokości 180,69 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 3460,69 zł. Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Informacja przedstawiona powyżej nie jest ofertą, przyrzeczeniem kredytu, ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu przepisów prawa a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tłumacz / Translate / Перекладач