Kredyt dla Seniora

 • kredyt dla osób fizycznych osiągających dochód z tytułu emerytury lub świadczenia przedemerytalnego
 • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1000 zł
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów i nie może przekroczyć kwoty  15.000,00 zł
 • na wniosek Klienta kwota kredytu może być podwyższona o:
  1)   prowizję bankową
  2)   koszty ubezpieczeń fakultatywnych
  3)   koszty związane z uruchomieniem kredytu
 • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy
 • Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Bankiem indywidualnie, przy czym istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej ochrony ubezpieczeniowej dostępnej w ofercie Banku.

Skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu i ma charakter dobrowolny.

RRSO kredytu dla reprezentatywnego przykładu na dzień 12.03.2024 r. wynosi 9,69%.
Całkowita kwota kredytu: 9 200,00 zł okres kredytowania: 37 miesięcy (37 równych rat miesięcznych), oprocentowanie stałe 9,30% w skali roku bez ubezpieczenia, prowizja za udzielenie kredytu 0% dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Szczytnie. Rata kredytu wynosi 286,96 zł. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1 417,37 zł składają się odsetki w wysokości 1 417,37 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 617,37 zł. Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Informacja przedstawiona powyżej nie jest ofertą, ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu przepisów prawa a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tłumacz / Translate / Перекладач