Kredyt konsolidacyjny

 • kredyt przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:
  1) kredyt / pożyczka gotówkowa
  2) kredyt / pożyczka samochodowa
  3) limit w karcie kredytowej
  4) limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
  5) kredyt / pożyczka hipoteczna
  6) kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana,
  a Kredytobiorca   posiada prawo własności)
  7) kredyt studencki
  8) kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku

 • warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 360 miesięcy, minimalny 12 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
 1.  100.000 zł w przypadku kredytu niezabezpieczonego hipotecznie i z okresem kredytowania
  nie przekraczającym 8 lat
 2. 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 3.  80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy
 • możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na dowolny cel