Kredyt konsolidacyjny

 • kredyt przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:
  1) kredyt / pożyczka gotówkowa
  2) kredyt / pożyczka samochodowa
  3) limit w karcie kredytowej
  4) limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
  5) kredyt / pożyczka hipoteczna
  6) kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana,
  a Kredytobiorca   posiada prawo własności)
  7) kredyt studencki
  8) kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku

 • warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 360 miesięcy, minimalny 12 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
 1. 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 2. 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy
 3. kwoty 5 mln zł
 • możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na dowolny cel

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,79 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu wynosi 48 500,00 PLN, okres kredytowania 75 miesięcy, wkład własny 40% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu 6,73 % w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,23 %) i marży Banku w wysokości 6,50 %, rata miesięczna równa wynosząca 793,96 PLN, łączna liczba rat: 76. Całkowity koszt kredytu wynosi 11 366,03 PLN w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 11 047,03 PLN, prowizja: 0,00% (dla kredytu udzielonego na refinansowanie kredytów udzielonych w bankach innych niż Bank Spółdzielczy w Szczytnie), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości spoza oferty banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 59 866,03 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Tłumacz / Translate / Перекладач