Kredyt odnawialny

  • kredyt przeznaczony dla Posiadaczy rachunku POL – Konto na finansowanie bieżących potrzeb
  • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie na podstawie okresu posiadania rachunku oraz wysokości wpływów na POL-Konto. Minimalne wpłaty na rachunek warunkujące przyznanie kredytu odnawialnego wynoszą 1000 zł
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 50.000 zł
  • kredyt udzielony na okres 12 miesięcy odnawia się automatycznie bez konieczności podpisywania nowej umowy
  • każda spłata części lub całości kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wielokrotnie wykorzystany w okresie ważności umowy kredytowej
  • w trakcie trwania umowy kredytowej istnieje możliwość podwyższenia lub obniżenia kwoty przyznanego kredytu
Tłumacz / Translate / Перекладач