Dewizowe zlecenia płatnicze

Szanowni Państwo,

zgodnie z Dyrektywą PSD2 i Ustawa o usługach płatniczych, informujemy iż wszystkie przekazy w obrocie dewizowym realizowane  na terenie krajów Unii Europejskiej w tym Polsce oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie powinny mieć zaznaczoną opcję kosztów SHA. Wybranie opcji OUR może skutkować:

– zmianą opcji kosztowej przez bank odbiorcy;

– opóźnieniem w realizacji płatności;

-naliczeniem dodatkowych kosztów przez bank odbiorcy

Bank realizuje zlecenia płatnicze w 12 walutach wymienialnych: USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński) oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Kod BIC( SWIFT) Banku – POLUPLPR

Słownik pojęć:

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

Polecenie wypłaty jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

  1. waluta transakcji EUR;
  2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  3. występuje opcja kosztowa „SHA”;
  4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT.
Tłumacz / Translate / Перекладач