Indywidualne Konto Emerytalne – POL-IKE to:

 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku,
 • brak potrącenia podatku od dochodów kapitałowych.

Korzyści z IKE:

 • Pozwala na samodzielne zadbanie o swoją przyszłość.
 • Nawet niewielkie ale systematycznie wpłacane kwoty mogą w dłuższym okresie czasu przynieść dochody, które zapewnią oczekiwany poziom życia na emeryturze.
 • Środki zgromadzone na POL-IKE zwolnione są od „podatku od oszczędności” co oznacza, że w przypadku wypłaty pieniędzy z rachunku (po spełnieniu warunków związanych z nabyciem praw emerytalnych) nie zapłacimy podatku od odsetek.
 • Nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy od oszczędzającego.

Dla kogo POL-IKE:

 • Umowę o otwarcie i prowadzenie POL-IKE może zawrzeć każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 • Posiadaczem rachunku POL-IKE może być tylko jedna osoba.
 • Ustawodawca wprowadził maksymalną kwotę wpłat rocznych. W roku 2023 kwota ta wynosi 20.805 zł.”

Warunki otwarcia POL-IKE:

 • Złożenie oświadczenia, że nie jest się posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej).
 • W przypadku posiadania IKE – złożenie potwierdzenia, że Klient dokona wypłaty transferowej oraz oświadczenia, że w bieżącym roku oszczędzający nie dokonał takiej wypłaty do programu emerytalnego.
 • Dla osób powyżej 55 roku życia – oświadczenie, że w bieżącym roku kalendarzowym Klient nie dokonał wypłaty z IKE.
 • Oszczędzający, który dokonał wypłaty środków z IKE nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej.
Tłumacz / Translate / Перекладач