Pol-Konto Junior

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL – KONTO JUNIOR to:

  • rachunek dla osób małoletnich, tj. do osiągnięcia pełnoletności,
  • 0,00 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0,00 zł za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
  • oprocentowanie środków na rachunku nawet 0,50%*

*oprocentowanie zmienne w skali roku dla środków do kwoty 2 000,00 zł, oprocentowanie środków powyżej kwoty 2 000,00 zł wynosi 0,0 %

Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej

Tłumacz / Translate / Перекладач